BEACH PRIPYAT 2014

BEACH PRIPYAT

2013-2014

Bassängkollektion, utifrån inspirationsresa till The Exclusive Zone of Chernobyl, Ukraina.

En kommentar kring romantisering och exotifiering av andras liv och helvete. Jag frågesätter designens, turistens och betraktarens roll, och hur vi förenklar andras komplexa vardag. Att belysa ett område med sin egna subjektiva upplevelse ska skötas medvetet. Och inte av brist på empati.

Staden Pripyat är en av det vackraste, sorgligaste och farligaste städer i världen. Reaktorolyckan från -86 ligger som en tjock, osynlig hinna över området. Denna katastrof är resultat av den mänskliga faktorn, så kallat ”human error/ man made hazard”. Människan själv var skaparen bakom bygget, bakom felandet, och bakom katastrofen. Vi är inte enbart anledningen, vi är orsaken.


Studiofotografier/modell: Alice Söderlund

www.alicesoderlund.se


Sponsor: Helge Ax:son Johnsons Stifelse

& Proformat


Formgivare av tygmärket: Pär Östman