FUNNY LIVDOTTER

Homografiska Museet är en uppvisning av fiktiv tro hur världen skulle se ut om queer var normen. Museet är en fysisk plats, helt dedikerad i tankelek likt boken Egalias Döttrar där frågan inte längre är “Hur skulle det se ut om..” utan där det representerar redan fysiska påstående av en annan värld. Som är våran egen.

Konstnärer är inbjudna att ställa ut under premisserna att de deltar i illusionen och att verken blir visade som artefakter under glasmonter.


WWW.HOMOGRAFISKA.SE

2020 <

Funny Livdotter ©  2021