THAT LITTLE PIECE OF CALM IS GONE

THAT LITTLE PIECE OF CALM IS GONE, 2014

6 textilcollage med teknik av symaskinsbroderi.


Foga dig. Bit ihop. Ta dig samman. Var inte så barnlig. Bete dig. Sluta gråta. Kontrollera dig själv. Stå emot. Håll ut. Nu skämmer du ut dig.


Den bubblande känslan av motstånd trycker sig insidan av magsäcken. Förtrycka upplevelser av sociala strukturer. Krav. Saker är osagda, och där med hänger i luften.


Det fascinerar mig hur vi hyllar kontroll, och nedvärderar ilska. Hur vi ska lägga band på oss själva för att kunna tas på allvar. Intellektet och rationaliteten har ett högt moraliskt värde, emedan känslor ses som motsatsen och anses vara något mer primärt. Jag tänker mig att sprickorna tyder på vår egen komplexitet, som individer. Som människor. Ambivalensen mellan tänkandet och kännandet. Är dem inte lika viktiga?


I arbetet That little piece of calm is gone har jag använt mig av förtärandet som metafor för passivt aggressivitet, utsatthet och kontroll. Då normer kommer utifrån och inte inifrån. Vi matas med åsikter dagligen.